New features & changes | 29 June 2022
klanten beheren

Koppelingen tussen entiteiten beheren

Deze week is een aanpassing doorgevoerd in het beheer van de koppelingen tussen entiteiten. Het is nu mogelijk om naast de volgorde van de velden, ook de volgorde van de koppeling velden te bepalen. Daarnaast kun je nu ook bepalen hoe de koppeling moet worden getoond in de entiteit, als veld in de details, als tabblad bij de entiteit, of beide. In dit artikel wordt een korte toelichting gegeven op deze nieuwe functionaliteit.

Het is nu mogelijk om de koppelingen die gemaakt worden tussen entiteiten te verbergen op :

  • het aanmaak scherm
  • de details in de entiteit
  • als tabblad in de entiteit

Deze instellingen zijn afhankelijk van het type koppeling en zijn aan beide zijde van de koppeling beschikbaar en aanpasbaar. Dit geldt alleen voor koppelingen binnen eigen gemaakte koppelingen. De standaard koppelingen van Tribe CRM zijn niet aanpasbaar.

Een voorbeeld van het verbergen van een koppeling

Voorheen was het zo dat na het aanmaken van de koppeling tussen twee entiteiten, automatisch de velden van de koppeling in de details werd getoond.

Bijvoorbeeld een koppeling tussen de entiteit klacht en de medewerker. Bij een klacht kan één medewerker worden toegevoegd. Een medewerker kan echter meerdere klachten in behandeling nemen, wat resulteerde in een lijstje met alle gekoppelde klachten bij de medewerker.

Door bij de medewerker de koppeling in de details te verbergen, blijft de medewerker kaart overzichtelijk. Eventueel is het mogelijk alle gekoppelde klachten bij de medewerker te tonen in een tabblad.

Sorteren van koppelingen

Voorheen was alleen mogelijk om de velden te sorteren. Nu is het ook mogelijk de koppelingen te sorteren, zodat deze op de juiste plaats in de details van de entiteit worden getoond. Hiervoor zijn nu alle koppelingen toegevoegd aan de lijst met velden in de configuratie. Door hier de koppelingen te verplaatsen in de lijst wordt de volgorde bepaald in de details van de entiteit.