Boekhouding | 15 juni 2023

Moneybird koppeling met Tribe CRM

Maak je gebruik van Moneybird voor je administratie? Dan bespaart de koppeling tussen Tribe CRM en Moneybird je veel tijd. Fouten die mogelijk ontstaan door het handmatig invoeren van relaties zijn voorgoed verleden tijd. Bovendien worden facturen in Tribe CRM dankzij de uitgebreide integratie ook automatisch aangemaakt in Moneybird.

 

 1. Welke functionaliteiten heeft de koppeling met Moneybird?
 2. Hoe activeer ik de koppeling ?
 3. Deactiveren en verwijderen van gegevens
 4. Welke data wordt gesynchroniseerd?

 

1 Welke functionaliteiten heeft de koppeling met Moneybird?

De Moneybird koppeling bestaat uit drie onderdelen:

 • Relatie synchronisatie
 • Product synchronisatie
 • Factuur synchronisatie

Let op: bij de synchronisatie tussen beide systemen kan een minimale vertraging optreden van maximaal 1 minuut.

 

Relatie synchronisatie

Bij het activeren van de koppeling worden in de initiële synchronisatie de klanten uit Moneybird automatisch in Tribe CRM geladen. Hierbij wordt een duplicaten controle uitgevoerd op de bestaande relaties in Tribe CRM. Deze controle wordt uitgevoerd op basis van een uniek ID uit Moneybird. Indien deze niet wordt gevonden wordt er een extra controle uitgevoerd op debiteurennummer. De inactieve relaties worden niet gesynchroniseerd naar Tribe CRM.

Na de initiële synchronisatie worden nieuwe relaties en wijzigingen in bestaande relatiegegevens automatisch bijgewerkt. Zowel van Tribe CRM naar Moneybird, als andersom. De synchronisatie vindt plaats op basis van het unieke ID in Moneybird.

Een nieuwe klant krijgt in Tribe altijd een debiteurnummer. Wanneer je gebruik maakt van Moneybird koppeling wordt dit nummer overschreven met het klantnummer dat door Moneybird wordt toegekend.

Let op: De API van Moneybird ondersteunt het onderscheid tussen debiteuren en crediteuren niet. Dit houdt in dat organisaties uit Moneybird in Tribe alleen als klant kunnen worden aangemaakt en niet als leverancier.

 

Product synchronisatie

De koppeling voorziet ook in de synchronisatie van producten. Net als de relaties worden ook de producten via een twee-weg synchronisatie toegepast. Hierbij wordt de controle op duplicaten uitgevoerd op het unieke ID en de referentie van het product in Moneybird.

Let op: De product referentie is een unieke waarde in Moneybird. Indien producten in Tribe CRM worden toegevoegd met dezelfde productcode dan zal de dubbele waarde worden afgekeurd tijdens de synchronisatie.

 

Factuur synchronisatie

Wanneer een factuur de status Verstuurd krijgt, wordt deze automatisch als externe factuur gesynchroniseerd naar Moneybird. Op deze manier heb je een openstaande post in Moneybird die wacht op betaling. Na betaling kun je de status van de factuur aanpassen in Tribe CRM of Moneybird. In beide gevallen zal automatisch de status worden bijgewerkt.

 

2 Hoe activeer ik de koppeling? 

 

Tip: Voordat je de koppeling in praktijk in gebruik gaat nemen kan je deze eerst testen door een test administratie aan te maken in Moneybird. Deze kan je daarna koppelen aan je Tribe CRM (Test) account.

 

Let op! Staan er al gegevens in je financiële administratie én in je Tribe omgeving? Controleer dan eerst of de juiste debiteurnummers zijn ingevoerd bij de klanten in Tribe CRM. Dit om dubbelingen te voorkomen n.a.v. de initiële import.

 

 1. Open rechts bovenaan in je scherm de Marketplace
 2. Ga naar de tab Financieel en selecteer Moneybird
 3. Activeer de koppeling door op “Activeren” te klikken
 4. Vul in het pop-up scherm de gebruikersnaam en wachtwoord in van de Moneybird omgeving die gekoppeld moet worden en selecteer eventueel de juiste administratie.
 5. Koppel de juiste grootboekrekeningen en BTW groepen. (De in Tribe CRM gedefinieerde BTW codes moeten aan de juiste BTW codes en grootboekrekeningen van Moneybird worden gekoppeld. Welke BTW codes gekoppeld moeten worden is afhankelijk van het land van het bezoekadres van je eigen organisatie).
 6. Koppel ook de juiste adresregel uit Moneybird. In Moneybird is het mogelijk twee adresregels aan te maken, in de koppeling kan maar één regel worden gesynchroniseerd.
 7. Na activatie wordt direct de initiële synchronisatie gestart van Moneybird naar Tribe CRM. Afhankelijk van de grote van je administratie, kan dit enige tijd duren.

 

3 Deactiveren en verwijderen van gegevens

Naar verloop van tijd is het natuurlijk mogelijk dat je relatie- of productgegevens moet opschonen.

Verwijderen van gegevens

Als je gegevens uit Tribe verwijderd dan is het belangrijk om te weten dat de koppeling nooit gegevens zal verwijderen uit Moneybird.  Andersom is dit ook het geval. Wanneer je gegevens uit Moneybird verwijderd, worden deze gegevens nooit uit Tribe CRM verwijderd.

Deactiveren van gegevens

Wanneer je een relatie in Moneybird deactiveert wordt deze in Tribe CRM verwerkt met de status ‘voormalig’. De relatie blijft nog actief. Wanneer je een relatie in Tribe deactiveert dan wordt dit niet bijgewerkt in Moneybird.

 

4 Welke data wordt gesynchroniseerd?

 

De volgende velden uit Tribe CRM worden gesynchroniseerd:

Organisatie:

Tribe CRM Moneybird
Naam van de organisatie Bedrijfsnaam
Factuuradres Straat, postcode, plaats, land
Telefoon Telefoonnummer
E-mailadres E-mailadres facturen
Debiteurnummer Klantnummer
KvK nummer Kvk-nummer
IBAN nummer IBAN
BTW nummer BTW-id

 

Persoon:

Tribe CRM Moneybird
Voornaam Voornaam
Achternaam Achternaam
Privé adres Straat, postcode, plaats, land
Privé telefoon Telefoonnummer
Privé e-mailadres E-mailadres facturen
Debiteurnummer Klantnummer
IBAN nummer IBAN

 

Contactpersoon:

 

Tribe CRM Moneybird
Voornaam Voornaam
Achternaam Achternaam
Telefoon Telefoon
E-mailadres E-mailadres
Afdeling Afdeling

 

Product:

 

Tribe CRM Moneybird
Naam Titel
Omschrijving Omschrijving
Verkoopprijs Bedrag
Code Referentie
BTW BTW-tarief