New features & changes | 6 juli 2022
klanten beheren

Bedragvelden verbergen in de werkbon

Op een werkbon wordt het tabblad producten getoond, net zoals op de verkoopkans, offerte en factuur. Hier is het mogelijk producten toe te voegen en wordt het totaal bedrag berekend.

Uit wensen van gebruikers bleek echter dat deze gegevens niet altijd wenselijk zijn om te tonen aan de monteur die de werkzaamheden van de werkbon uitvoert. Daarom is er nu een instelling toegevoegd waarmee de bedrag velden op de werkbon worden verborgen.

Zo pas je deze instelling aan:

  1. Navigeer naar configuratie.
  2. Daarna naar werkbonnen.
  3. Activeer het schuifje verberg prijzen op werkbon.

Hiermee zijn de bedrag gegevens verborgen.

Waarschijnlijk is het ook noodzakelijk de bedrag velden op het sjabloon van de werkbon zelf te verbergen. Dit was al mogelijk, volg hiervoor onderstaande stappen om deze instelling aan te passen in het productenblok op het sjabloon.

  1. Navigeer naar configuratie.
  2. Daarna naar werkbonnen.
  3. Open het werkbon sjabloon en klik op het productregel blok.
  4. Pas de instellingen van het product blok aan.

Meer informatie over het aanpassen van sjablonen vind je hier op de kennisbank.