New features & changes | 8 juli 2022
klanten beheren

Gebruikers tijdelijk blokkeren wegens onderhoud

Soms kan het voor de beheerder noodzakelijk zijn, één of meerdere gebruikers tijdelijk de toegang tot Tribe te ontzeggen. Bijvoorbeeld wanneer er onderhoud wordt uitgevoerd aan een API koppeling met Tribe. Mogelijk is het dan niet wenselijk dat gebruikers aan het werk zijn in Tribe.

We hebben daarom een functie toegevoegd waarbij de beheerder, de toegang voor één of alle gebruikers tijdelijk kan blokkeren. Deze instelling vind je in de configuratie > medewerkers.

Gebruikers blokkeren in Tribe CRM

Na het activeren van de blokkering wordt de omgeving van de ingelogde gebruikers automatisch ververst en wordt onderstaande melding getoond.