New features & changes | 15 June 2023

Meerdere genodigden bij een afspraak of werkbon

In de activiteit afspraak en werkbon is een wijziging doorgevoerd waardoor het nu mogelijk is om meerdere personen toe te voegen aan zowel een afspraak als de werkbon. In dit artikel vind je een toelichting over deze wijziging.

 

Meerdere genodigden in een afspraak

Let op: Voor onderstaande beschrijving is het noodzakelijk gebruik te maken van de koppeling met MS 365 of Google calendar.

Bij het aanmaken van een nieuwe afspraak kun je nu deelnemers toevoegen aan de afspraak. De deelnemers zijn relaties in Tribe CRM.

 

Een genodigde met een e-mailadres ontvangt een uitnodiging in zijn mailbox die hij kan accepteren of afwijzen. De status wordt daarna inzichtelijk in de afspraak in Tribe.

 

Daarnaast is de afspraak terug te vinden in de agenda in Tribe en de Office365 of Google agenda van de eigenaar van de afspraak. Ook hier is de status van de acceptatie inzichtelijk.

 

Na het accepteren van de afspraak wordt deze ook in de agenda van de genodigden gepland. De eigenaar van de afspraak ontvangt een mail van de acceptatie of weigering van de afspraak, zoals je dat gewend bent wanneer je iemand uitnodigt.

Afspraak annuleren of wijzigen

Mocht de afspraak komen te vervallen, dan is het noodzakelijk de genodigden los te koppelen van de afspraak. Zij ontvangen dan een mail van de annulering. De afspraak op fase de fase voltooid zetten, geeft geen signaal naar de agenda van de genodigden. Ook het verwijderen van een afspraak uit Tribe zal geen mail gestuurd worden naar de genodigden.

Wanneer een afspraak wordt verzet naar een andere datum, ontvangen de genodigden een e-mail die zij opnieuw kunnen accepteren of weigeren.

 

Werkbonleden

De werkbon wordt standaard in de agenda van de gekoppelde medewerker getoond. Op de werkbon is het nu mogelijk ook werkbonleden toe toe voegen via de knop + werkbonlid. Bij ieder werkbonlid wordt de werkbon ook in de Tribe agenda getoond. Indien gebruik wordt gemaakt van koppeling met MS 365 of Google calendar wordt ook automatisch een afspraak in de externe agenda toegevoegd.