Release notes | 28 augustus 2023

Week 34 – 2023

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202101105 Plus knop taak niet tonen in agenda als taak uitgeschakeld is Taak/afspraak/Evenement/Werkbon worden in agenda niet meer getoond indien niet actief
PI202101189 Layout blok in (campagne) e-mail Interactieve elementen kunnen niet gebruikt worden in emails en sjablonen deze zijn daarom nu verborgen.
PI202200078 Refresh issue bij verwijderen gekoppelde waarde In een veld bestaande waarde verwijderen wordt de actie uitgevoerd en door het systeem bevestigd. In beeld blijft deze waarde staan en pas na refresh verdwijnt de input
PI202200721 Mogelijk maken om bestandsnaam te bepalen Bij het definitief maken van een document activiteit wordt bij het downloaden en genereren van een pdf bijlage nu het onderwerp als naam van de pdf gebruikt ipv de uuid.
PI202200863 Campagne email status bijwerken zichtbaar voor beheerder De beheerder heeft nu de optie om bij een campagne de status van de email berichten (verzonden,bounced etc) bij te werken
PI202200890 Meerdere standaard sjablonen Het is nu niet meer mogelijk meerdere sjablonen als standaard in te stellen.
PI202300024 Labels worden niet goed weergegeven Labels werden niet goed weergeven wanneer het record via een weergave werd geopend.
PI202300070 Gegevens van what if statement niet zichtbaar Foutje in de inrichting van het Word sjabloon
PI202300108 Delete reeks van uren uit bezetting Mogelijkheid om een reeks uren (over meerdere) weken in één keer te verwijderen
PI202300116 Totaal telling in congresacquisitie portaal werkt niet Issue zat in de equals comparison tussen twee data source values, deze refereerde hetzelfde ID
PI202300221 Aggregratie query in tekst blok Aggregatie queries en andere async resultaten binnen de tekst op pagina’s worden getoond
PI202300274 Subtypes ondersteunen bij eigen entiteiten Mogelijkheid een eigen entiteit af te laten stammen van een andere entiteit zodat er een gelaagdheid kan ontstaan.
PI202300362 Vertraging kamers invoeren portaal Meerdere technische aanpassing gedaan voor het portaal en ophalen van data
PI202300364 Uitlijning tabel klopt niet oplossing is implementatie van dochtertabellen
PI202300557 Upload voor avatar foto werkt niet Werd veroorzaakt door security aanpassingen
PI202300562 Veldgroepen uitgeklapt tonen in subtypes Als een van de parents van een type het vinkje aan heeft staan, dan staat de groep op subniveau ook uitgeklapt.