Release notes | 6 november 2023

Week 44 – 2023

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202101024 Gegevens werden niet correct getoond Als er via een widget door gegevens werd gelopen, werden gekoppelde gegevens niet ververst.
PI202101157 Lettertype Lato toegevoegd Lettertype Lato is toegevoegd aan de beschikbare lettertypes
PI202200080 Campagne dashboard tellingen aangepast De campagne tellingen zijn aangepast om een beter inzicht te verkrijgen.
PI202200389 Aantallen verbergen in productblok van offerte sjabloon Bij de opties van een productenblok in een sjabloon kunnen aantallen verborgen worden.
PI202300608 Automation werkt niet goed Optimalisatie van caching mechaniek in automations.
PI202300618 Afwijkend lesrooster per cursist Les registratie per cursist
PI202300663 Foutmelding bij email voorbeeld Bij een email met tabel of groter aantal merge velden onstond een foutmelding bij voorbeeld tonen.
PI202300668 Relatietype zorgt voor verbergen naam in dropdown om relatie te kiezen De naam van de relatie blijft leesbaar , terwijl het type/functie als eerste verdwijnt als er minder ruimte is op het scherm.
PI202300684 Opmaak namen domeinvalidatie Opmaak van de DNS records aangepast. Naam werd met afsluitende punt getoond die niet opgenomen diende te worden in de DNS
PI202300686 Word sjablonen niet beschikbaar De optie voor word sjablonen is nu beschikbaar voor alle beheerders
PI202300692 Exact instellingen administratie naam Ophalen van de naam van de exact administratie geoptimaliseerd
PI202300351 Gebruik mail relay server (EMR) Mail afhandeling mogelijk via SMTP mail relay server