Release notes | 9 januari 2023
klanten beheren

Week 1 – 2023

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202200469 Verband tussen factuur/offerte/werkbon document en email sjabloon Mogelijkheid om standaard e-mail sjabloon te selecteren bij een documentsjabloon
PI202200891 Portaal aan te maken zonder beheerder rechten Een niet-beheerder kon een nieuw portaal aanmaken via het dialoog portaal uitnodiging, dit is nu niet meer mogelijk.
PI202200911 API call returns no complete page API Pagination geeft verkeerder aantallen als er een 1 op meer verhouding in de $expand is benut.