Release notes | 12 mei 2023
klanten beheren

Week 19 – 2023

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202100582 Agenda items een bepaalde kleur geven Kleuren voor in de agenda in te stellen voor Taak, Afspraak, Evenement, Werkbon, Urenregistratie
PI202200185 Import definities dupliceren Optie om een bestaande import definitie te dupliceren, om te gebruiken met een nieuw bestand met gelijke data indeling.
PI202200772 Contacten sync Google
PI202300129 Rate limit op queries instellen Rate limits toegevoegd om grote aantallen queries/commits via API of Mutatie taken te blokkeren. Voor de API geld nu een maximum van 1000 API calls per minuut.
PI202300139 Afzender white label portaal uitnodiging kunnen instellen Aanpassing in white label portal. Afzender mail adres is nu aanpasbaar.
PI202300159 Project tabs tonen/verbergen Aanpassing doorgevoerd op de tabbladen in projecten te tonen of verbergen.
PI202300181 Mergevelden korting en BTW Veld ProductLine.DiscountPercentage geeft kortingspercentage in de regel. Veld Activity.DiscountPercentage geeft kortingspercentage van de gehele offerte. Nieuw veld toegevoegd ProductLine.VatAmountIncludingDiscount geeft btw bedrag na korting van de productregel.Nieuw veld toegevoegd Activity.VatAmountIncludingDiscount geeft btw bedrag na korting van de gehele offerte.
PI202300210 Aanpassingen contract pagina Op de contract pagina is het nu mogelijk om de omgevingsnaam aan te passen.
PI202300286 Standaard automation controle max deelnemers bij cursus Automation toegevoegd: Dwing maximum aantal cursusdeelnemers af
PI202300293 Deadlock probleem in API cache Het verkrijgen van een nieuwe database server connectie in de API node is herzien om een deadlock situatie uit te sluiten.
PI202300295 Opt-out foutmelding Opt out verzoeken gaven in sommige gevallen foutmeldingen, deze foutmeldingen zijn verholpen.
PI202300296 Registreer scherm herlaad onbedoeld Werking account registratie scherm verbeterd bij keuze andere talen.