Release notes | 25 July 2022
klanten beheren

Week 29 – 2022

PI202200442 Foutmelding bij urenregistratie In een heel specifieke situatie werd een foutmelding gegeven bij het boeken van uren via de agenda. Deze situatie is nu opgelost.
PI202200488 KvK oprichtingsdatum Oprichtingsdatum wordt nu opgehaald bij :

  • ophalen van een organisatie via de API bij toevoegen
  • nieuwe organisaties via de advanced KvK koppeling
  • update organisatie via de advanced KvK koppeling
PI202200522 Relatiekaart pagina blanco tijdens laden Pagina bevatte een opmaak CCS stijl (in notities) die de opmaak van de pagina verstoorde waardoor de browser de pagina niet meer kon tonen. Aanpassing gemaakt dat de opmaak enkel binnen de notitie geldig is.
PI202200529 Snelstart kijkt naar verkeerde adres Foutmelding bij sync Snelstart keek naar het verkeerde adres type
PI202200530 Korting in verkooporderregel op null Bij het doorzetten van een verkooporderregel naar snelstart werd het kortingspercentage veld gevuld met NULL wanneer dit nooit ingevuld was. Hierdoor ontstond een fout bij de koppeling met snelstart.