Release notes | 5 september 2022
klanten beheren

Week 35 – 2022

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202100107 Herhalende afspraken (Google/Exchange) Herhalende afspraken uit Tribe worden automatisch gesynchroniseerd naar Outlook of Google Calendar. Herhalende afspraken uit de externe agenda synchroniseren naar Tribe CRM
PI202100910 Sjablonen kunnen niet in een pack worden toegevoegd In het sjabloon hebben we een veld code toegevoegd tbv sjablonen in automations icm packs
PI202200585 Campagne testen – relatie naam blijft leeg Indien een campagne op basis van evenementdeelnames werd aangemaakt bleef de relatienaam bij het testen van de campagne leeg.
PI202200593 Boekingen worden niet in juiste periode geboekt Bij het instellen van de boekingsdatum/periode werd niet de juiste periode gekozen op basis van de factuurdatum. De factuurdatum wordt nu wel benut voor bepalen van de boekingsperiode
PI202200604 Mail in conceptfase klaarzetten resulteert in een lege e-mail Indien een automation een e-mail in concept had klaargezet resulteerde dit in een lege e-mail.
PI202200605 Synchronisatie betaalstatus Snelstart Bij de betaalsynchronisatie met Snelstart wordt nu rekening gehouden met afrondingsverschillen bij bepalen van de status.
PI202200616 Overbodige melding in exact online logging In de logging van de exact online werden meldingen getoond die overbodig waren.