Release notes | 13 december 2022
klanten beheren

Week 49 – 2022

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202100072 Bestaand record toevoegen aan dochterlijst Binnen dochterlijsten was het alleen mogelijk nieuwe records aan te maken gekoppeld aan het bovenliggende record. Het is nu ook mogelijk bestaande records te selecteren als dochter record.
PI202200711 Team veranderd niet bij wijzigen relatie Team wijzigen op relatieniveau, team in onderliggende activiteiten wijzigen nu ook
PI202200809 Foutmelding bij facturatie naar Snelstart Foutafhandeling in Snelstart koppeling verbeterd
PI202200812 Opmaak van pdf via automation werkt niet goed Style wasn’t supplied in the pdf computation
PI202200837 Snelstart synchronisatie factuur van nieuwe particuliere klant Bij facturatie aan een nieuwe particuliere klant wordt nu automatisch de particuliere klant als debiteur in SnelStart aangemaakt.
PI202200874 Foutmelding bij aanmaken nieuwe entiteit in many-to-many koppeling Er ontstond een constraint violation melding doordat de relationship dubbel werd toegevoegd.