Autorisatie | 20 March 2023
klanten beheren

Rechten op keuzelijsten voor niet-beheerder

Het is nu mogelijk een gebruiker, rechten te geven of te ontnemen op keuzelijsten. Voorheen konden gebruikers via een keuzelijst veld een extra waarde aanmaken door middel van de + knop in de lijst. Dit recht was ook van toepassing voor niet-beheerders. Het recht om nieuwe waarden via een keuzelijst veld aan te maken, wordt nu bepaald in de rollen. Hiermee is het mogelijk het aanmaakrecht te ontnemen voor alle gebruikers en specifiek toe kennen aan de gebruikers die dit recht vanuit hun functie nodig hebben.

Standaard staat in een rol het recht om een keuzelijst waarde nieuw aan te maken uit. Een beheerder kan dit recht voor de gebruiker activeren indien gewenst. Dit is mogelijk op alle keuzelijsten m.u.v. BTW groep, Landen en Taal. Deze keuzelijsten worden door Tribe beheert.

Indien een gebruiker rechten heeft gekregen om nieuwe keuzelijst waarden aan te maken, check dan ook of de rechten op veldniveau correct zijn ingericht.

  1. Navigeer naar de betreffende entiteit, bijvoorbeeld commerciële relatie.
  2. Klik daarna op de entiteit om de velden van de entiteit zichtbaar te maken en pas eventueel de rechten aan.

Lezen: de gebruiker ziet het betreffende veld in de details.

Creëren: de gebruiker mag een nieuwe keuzelijst waarde toevoegen.

Wijzigen: de gebruiker mag de geselecteerde waarde in het veld wijzigen in een andere waarde.

Verwijderen: de gebruiker mag de geselecteerde waarde uit het veld verwijderen, het veld is leeg.

 

Indien de gebruiker nieuwe keuzelijst waarden moet kunnen aanmaken, dan is het noodzakelijk dat hij zowel lees/creatie/wijzig rechten heeft.

Indien je het leesrecht van een veld ontneemt, zorg er dan voor dat je in de veld instellingen op de entiteit, het schuifje verplicht en tonen bij aanmaken uit staan, anders kan de gebruiker geen nieuwe records voor deze entiteit aanmaken.