Overige modules | 30 juni 2022
klanten beheren

Hoe werkt de Wwft checklist module?

De Wwft checklist module ondersteunt je bij het Wwft proces. In plaats van lijstjes in Excel of Word bij het houden, volg je het proces in Tribe CRM. Rapportages kunnen hierdoor eenvoudig worden samengesteld op basis van jouw wensen. Ook het aanleveren van de noodzakelijk bewijslast tijdens een audit wordt met behulp van de Wwft checklist super eenvoudig.

  1. Wat is de Wwft?
  2. Het Wwft proces in Tribe CRM.

1. Wat is de Wwft?

Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme. De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen of met de aankoop en verkoop van dure goederen. Bijvoorbeeld banken, makelaars, notarissen, belastingadviseurs en advocaten. En mensen die bemiddelen bij de aankoop en verkoop van bijvoorbeeld voertuigen, kunstvoorwerpen en juwelen. De Wwft verplicht je om risicogebaseerd cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden.

2. Het Wwft proces in Tribe CRM

Het proces is Tribe is risicogebaseerd ingericht op basis van de activiteit Wwft. In deze activiteit wordt een risicoprofiel van de cliënt opgesteld op basis van de gegevens die worden ingevoerd in de activiteit. De verschillende risicoprofielen zorgen ervoor dat bepaalde velden wel/niet getoond worden in de activiteit. De gebruiker kan op deze manier de juiste informatie invoeren bij de velden die noodzakelijk zijn afhankelijk van het risicoprofiel.

Let op: Voor een juiste werking van het proces maken we gebruik van een aantal standaard automations. Na het activeren van de module Wwft checklist worden deze automations toegevoegd aan je omgeving, maar zijn nog niet geactiveerd. Wil de je Wwft checklist testen? Activeer de automation dan eerst door in de configuratie naar de Wwft activiteit te navigeren en dan het tabblad automations.

Welke gegevens noodzakelijk zijn om in te voeren (en daarmee het tonen van de noodzakelijke velden) hangt samen met het risicoprofiel, het type cliëntenonderzoek en het type cliënt. Onderstaande tabel geeft de verschillende waarden weer.

Risicoprofielen Typen cliëntenonderzoek Typen cliënt
laag vereenvoudigd personenvennootschap
normaal regulier rechtspersoon binnen NL
hoog verscherpt rechtspersoon buiten NL
stichting
trust
eenmanszaak
natuurlijk persoon

 

Om een beter beeld te krijgen van het ingerichte proces, hebben we de grote lijnen beschreven in het processchema, wat is bijgevoegd onderaan dit artikel.

Het verdere gebruik van de activiteit Wwft, functioneert hetzelfde als alle andere activiteiten in Tribe CRM. Zoals het toevoegen van notities, bijlagen, e-mails, taken etc. Meer informatie over het gebruik van activiteiten vind je in het artikel hoe maak ik een activiteit aan?

Op het Wwft checklist dashboard vind je verder een aantal standaard widgets. Dit dashboard kun je verder uitbreiden met de noodzakelijk widgets voor eigen rapportages en de audit.