New features & changes | 18 augustus 2022
klanten beheren

Nieuwe module – archivering

Deze week is een nieuwe module toegevoegd, namelijk de archivering module. Deze gratis module wordt in combinatie met de standaard projectmodule gebruikt voor het vastleggen van de bewaartermijnen per project. Na afloop van de bewaartermijn wordt het project, met alle onderliggende activiteiten automatisch verwijderd.

Een uitgebreide toelichting over deze nieuwe module wordt beschreven in het artikel ‘hoe werkt de archivering module?’