Release notes | 20 February 2023
klanten beheren

Week 7 – 2023

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202100215 Voorraad beheer snelstart Voorraad uit Snelstart wordt in de productregels getoond
PI202100639 Onthouden of je wel/niet declarabel uren schrijft , onthoud de keuze of kies een default in instellingen Onthoud de laatste keuze bij het boeken van uren
PI202100696 E-facturatie koppeling (UBL en XML) E-facturatie koppeling met peppol netwerk en Easy systems. Daarnaast de mogelijkheid om een XML bestand te genereren van een factuur.
PI202200274 In medewerker planning filter onthouden In de widget ‘Medewerker planning’ blijft gekozen filter bewaard.
PI202200545 Logging Twinfield koppeling Logging Twinfield connector is uitgebreid
PI202200619 Twinfield breekt straatnaam af Twinfield breekt straatnaam af oorzaak blijkt gebruik van tremma’s
PI202200625 Automations en veldgroepen niet altijd zichtbaar in pack Automations en veldgroepen waren alleen zichtbaar na een rebuild
PI202200692 Probleem met | teken in bedrijfsnaam bij agenda afspraak Onderwerp van een agenda wordt gevuld met de organisatienaam, als de naam een | bevat dan wordt de organisatienaam heel vaak herhaald in het onderwerp. Oorzaak is het | teken in de organisatie naam.
PI202200739 Budget bij projecten Toelichting over widgets in projecten
PI202200827 Verplichte persoonsvelden worden niet getoond bij aanmaken contactpersoon Indien het veld Prive email onder Persoon verplicht was, werd deze niet getoond in het dialoog contactpersoon aanmaken.
PI202300045 Pagina voor persoonlijke instellingen De persoonlijke instellingen zijn nu gegroepeerd op een pagina bereikbaar via de persoonlijke avatar rechts boven.
PI202300046 Wachtwoord wijzig optie in applicatie Optie toegevoegd in persoonlijke instellingen om het wachtwoord aan te passen
PI202300071 Uitnodiging blokkeren voor zelfde email adres Een nieuwe gebruiker uitnodigen op een reeds gekoppeld email adres is niet meer toegestaan
PI202300081 Leverancier wordt gesynced terwijl optie uitstaat Schuifje leveranciers niet synchroniseren staat aan, maar leveranciers werden wel doorgezet naar Exact Online.
PI202300085 Widget toont niet alle info Widgets aangepast zodat ze beide op einddatum sorteren. Oorzaak van het rare gedrag was de multi player.
PI202300087 Random prijs uit prijslijst bij boeken uren Het issue werd veroorzaakt doordat er geen geldende prijslijst beschikbaar was voor de uren die vorig jaar geboekt zijn.
PI202300094 Bij dagboek bepalen bij Exact Online koppeling Er kan in de instellingen een (verkoop)dagboek geselecteerd worden, in de Exact Online koppeling. Als er geen dagboek wordt geselecteerd wordt het eerste verkoop dagboek an Exact Online benut.
PI202300098 Vertalingen in automation Nederlandse teksten in automations worden nu correct vertaald getoond
PI202300101 Abonnementen worden niet allemaal gefactureerd Oorzaak zat in de controle of de gegenereerde factuur een positief bedrag had niet klopte.
PI202300104 Landen in alfabetische volgorde in Snelstart instellingen Landentabel was niet alfabetisch gesorteerd in de Snelstart instellingen pagina
PI202300105 Afspraak particulier heeft geen extra gegevens Gegevens zoals telefoon/email/etc. van particulieren werden niet gesynchroniseerd naar de beschrijving in de outlook afspraak
PI202300113 Eigen organisatie gegevens via avatar Eigen organisatie gegevens zijn te bereiken via de organisatie avatar.
PI202300115 Portaal slaat soms gegevens niet op Visuele aanpassing gemaakt. Iedere save actie wordt zichtbaar d.m.v. een groen vinkje achter het aantal wordt getoond.
PI202300131 HTML e-mail via actie in portaal De juiste opties waren niet zichtbaar
PI202300134 Foutmelding op Apsis selectie Oorzaak zat in de rechten op de selectie