Projectmanagement | 10 January 2023
klanten beheren

Welke gegevens staan in de projectwidgets?

Een project bevat een aantal standaard widgets met betrekking tot budget, facturatie, tijdregistratie, bezetting en winst. In dit artikel beschrijven we de inhoud van de verschillende berekeningen.

Budget verbruikt

Projecten in Tribe CRM

 • Budget verbruikt = De som van verkoop materiaal + verkoop uren + externe kosten
 • Verkoop materiaal = De som van alle productregels gekoppeld aan het project (of specifieke mijlpaal), zowel gefactureerd als nog te factureren. Productregels met een uur eenheid worden hier niet meegerekend.
 • Verkoop uren = De som van de verkoopwaarde van alle tijdsregistraties gekoppeld aan het project (of specifieke mijlpaal), zowel verwerkt als nog te verwerken uren.
 • Externe kosten = De som van alle externe kosten gekoppeld aan het project (of specifieke mijlpaal).

Gefactureerd

Projecten in Tribe CRM

 • Gefactureerd Totaal bedrag van verstuurde facturen
 • Verstuurd = De som van alle facturen met de status verstuurd, gekoppeld aan het project (of specifieke mijlpaal).
 • Concept: De som van alle facturen met de status concept, gekoppeld aan het project (of specifieke mijlpaal).
 • Forecast: Het verschil tussen het budget bedrag, minus de gekoppelde facturen met status verstuurd. Zowel op op het gehele project of specifieke mijlpaal.

Tijd gespendeerd

Projecten in Tribe CRM

 • Tijd gespendeerd: De som van de uren van alle tijdsregistraties gekoppeld aan het project (of specifieke mijlpaal). Vergeleken met het budget van het gehele project of specifieke mijlpaal.

Bezetting

Projecten in Tribe CRM

 • Bezetting: De som van alle uren ingevoerd in de bezetting gekoppeld aan het project (en specifieke mijlpaal)

Winst/verlies

 • Winst / verlies = Verkoop – (Interne uur kosten + Externe kosten + Inkoopkosten)
 • Verkoop = De som van alle productregels gekoppeld aan het project (of specifieke mijlpaal), incl. uren
 • Interne uurkosten = De som van alle tijdsregistraties gekoppeld aan het project (of specifieke mijlpaal), zowel gefactureerd als niet gefactureerd.
 • Externe kosten = De som van de externe kosten gekoppeld aan het project (en specifieke mijlpaal).
 • Inkoopkosten = De som van de inkoopprijs van alle productregels gekoppeld aan het project (of specifieke mijlpaal).