Algemeen | 24 januari 2023
klanten beheren

Toelichting op de licenties en accountpagina

Introductie

Op de accountinstellingen pagina kun je de Tribe CRM abonnement gegevens van jouw organisatie inzien en wijzigen. Je kunt zelf je editie upgraden, het aantal licenties uitbreiden, modules en koppelingen uitbreiden, je facturatiegegevens aanpassen en, indien nodig, je account opzeggen. Heel makkelijk en je hebt alles zelf in de hand.

 1. Hoe open ik de accountinstellingen?
 2. Welke gegevens staan er op de Accountinstellingen pagina?
 3. Hoe voeg ik licenties toe?
 4. Hoe koppel ik een collega aan een licentie?
 5. Wat doe ik wanneer een collega uit dienst gaat?
 6. Hoe zeg ik mijn Tribe CRM account op?

1 Hoe open ik de accountinstellingen?

 1. Klik rechtsboven in het Tribe CRM scherm op het logo van jouw organisatie.
 2. Klik op Accountinstellingen.

Accountinstellingen openen op Tribe CRM

2 Welke gegevens staan er op de accountinstellingen pagina?

De volgende gegevens zijn zichtbaar op de accountinstellingen pagina

 • Editie: Hier staat de editie geselecteerd die je gekozen hebt. De opties zijn Tribe en de uitgebreide editie Tribe Creator. Hier kun je zelf je editie aanpassen.
 • Aantal gebruikers uitbreiden: Hier zie je het aantal gebruikers (licenties) dat je gebruikt. Het is mogelijk om hier het aantal uit te breiden.
 • Modules uitbreiden: In dit onderdeel kun je zien welke modules en koppelingen er geactiveerd zijn voor jouw organisatie. Je kunt hier zelf modules verwijderen of toevoegen.
 • Gebruikerslicenties beheren: Hier zijn het aantal licenties (gebruikers) zichtbaar en kunnen de medewerkers losgekoppeld worden van een licentie. Wanneer een licentie wordt losgekoppeld kan de medewerker niet meer inloggen in Tribe CRM. Het automatisch verlengen van een licentie staat standaard aan. Wanneer je een licentie niet langer nodig hebt, dan kun je de automatische verlenging stopzetten. Deze licentie zal in de volgende licentieperiode niet meer gefactureerd worden. Tot die tijd kan de licentie nog gewoon gebruikt worden.
 • Facturatiegegevens: De facturatiegegevens zijn hier zichtbaar en aan te passen.
 • Opzegging: Mocht Tribe CRM je niet brengen wat je ervan had verwacht dan kun je hier, hoe spijtig we dat ook vinden, je account opzeggen.

Let op! 
Dit zijn niet jouw eigen organisatiegegevens. De organisatiegegevens kunnen aangepast worden bij organisaties > eigen organisaties

3 Hoe voeg ik licenties toe?

Een of meerdere licenties toevoegen is heel eenvoudig. Navigeer hiervoor naar het onderdeel Aantal gebruikers uitbreiden. Dit onderdeel laat zien hoeveel gebruikers je op dit moment hebt en tot wanneer er betaald is.

 1. Geef het aantal gebruikers in waarmee je wil uitbreiden.
 2. Klik op Account uitbreiden.

Aantal gebruikers uitbreiden in Tribe CRM

Wist je dat?

Eventuele toevoegingen direct in rekening gebracht worden voor de rest van het jaar? Het bedrag dat in rekening gebracht wordt is naar rato. Is er bijvoorbeeld al een half jaar voorbij sinds je betaald hebt, dan wordt er nog een half jaar voor de toevoeging in rekening gebracht.

4 Hoe koppel ik een collega aan een licentie

Collega’s kunnen gekoppeld worden aan een licentie door ze uit te nodigen voor Tribe CRM. Op die manier ontvangen ze een e-mail met een link naar het programma en kunnen ze zo zelf een gebruikersnaam en wachtwoord instellen. Het artikel Hoe nodig ik collega’s uit geeft hier meer informatie over.

5 Wat doe ik wanneer een collega uit dienst gaat?

Wanneer een collega uit dienst gaat, is belangrijk om de medewerker los te koppelen van de licentie om de toegang tot Tribe CRM te blokkeren en zo de licentie weer beschikbaar te maken voor andere gebruikers. Navigeer naar het onderdeel Gebruikerslicenties beheren op de Accountinstellingen pagina en klik op het kruisje achter de naam van de collega die uit dienst gaat.

Medewerker loskoppelen van een licentie in Tribe CRM

Bij het verwijderen van de naam kan deze persoon niet meer inloggen, maar blijft de medewerker en alle aanhangende informatie bestaan. Indien de licentie niet meer nodig zal zijn in de toekomst kun je Automatisch verlengen naar links schuiven, dan wordt de licentie niet automatisch verlengd in de volgende factuurperiode.

Naast het loskoppelen van de medewerker van de licentie is het ook handig om Voormalig aan te zetten voor deze medewerker. Zodra dit aanstaat is de medewerker niet meer zichtbaar in de weergaven.

6 Hoe zeg ik mijn Tribe CRM account op?

We hebben natuurlijk het liefst dat je zo lang mogelijk onderdeel blijft van onze Tribe, maar willen het je ook makkelijk maken indien je op wilt zeggen.

In het onderdeel Aantal gebruikers uitbreiden kun je zien tot wanneer je betaald hebt. Als je Tribe opzegt, heb je nog toegang tot Tribe CRM tot die datum.

Hoe zeg ik mijn Tribe CRM account op?

Klik op Account opzeggen om je account op te zeggen.