Portalen | 3 May 2023
klanten beheren

Wat is een white label portaal?

In het artikel ‘wat zijn portalen?’ hebben we je een toelichting gegeven op het gebruik van portalen binnen Tribe CRM. Portalen kunnen worden ingericht op basis van de wensen van jouw organisatie. Met een white label portaal zet je een extra stap om jullie Tribe CRM portaal te presenteren als jullie eigen portaal.

 1. Wat houdt het white label portaal in?
 2. Wat heb ik nodig om een white label portaal te activeren?
 3. Hoe activeer ik het white label portaal?

1 Wat houdt het white label portaal in?

White label betekent dat het portaal wordt gepresenteerd als eigen portaal. De naamgeving Tribe CRM zal voor de gebruiker niet zichtbaar zijn. Dit wordt op de volgende plekken doorgevoerd.

 • de URL van het portaal
 • de uitnodiging naar een nieuwe gebruiker
 • de inlog- en wachtwoord vergeten pagina

Portaal URL

Het website adres van een regulier portaal is https://app.tribecrm.nl, hetzelfde adres dat je gebruikt om in te loggen op je CRM omgeving. Bij een white label portaal passen we de URL aan naar wens. Bijvoorbeeld klantportaal.mijndomein.nl.

Portaaluitnodiging

Een nieuwe portaalgebruiker krijgt bij een regulier portaal een standaard uitnodiging. De tekst en layout van de uitnodiging is niet aanpasbaar. Bij een white label portaal is dit wel mogelijk. Zo kun je de uitnodiging persoonlijk maken en een logo toevoegen voor herkenbaarheid.

Daarnaast wordt de afzender van de mail aangepast, zodat het lijkt alsof deze door jouw organisatie is verstuurd.

Inlog & wachtwoord pagina

Bij een white label portaal worden de inlog- en wachtwoord vergeten pagina aangepast zodat hier het organisatie logo wordt getoond. Daarnaast wordt de kleur van de knoppen op deze pagina’s aangepast naar de huisstijl van jouw organisatie.

2 Wat heb ik nodig om een white label portaal te activeren?

Wil je gebruik maken van de white label functionaliteit? Activeer dan de white label module in de accountpagina van je Tribe CRM omgeving. Neem daarnaast contact op met je accountmanager. Voor de inrichting van de uitnodiging en pagina’s zal een CRM coach moeten worden ingepland. Daarnaast is het noodzakelijk dat er een afspraak wordt gepland tussen jouw systeembeheerder en Tribe voor de technische inrichting van het portaal. Je accountmanager kan je meer vertellen over dit proces.

Let op: De white label functionaliteit kan alleen op klantspecifieke portalen worden geactiveerd, het is niet mogelijk dit op de standaard Tribe portalen te activeren. Klantspecifieke portalen kunnen worden ingericht op basis van de Tribe CRM Creator licentie.

3 Hoe activeer ik het white label portaal?

Technische inrichting

Voordat onderstaande acties kunnen worden uitgevoerd is het noodzakelijk dat de nieuwe URL bekend is. Zorg ervoor dat je deze op tijd deelt met je systeembeheerder en met Tribe CRM.

Om het white label portaal correct in te richten moeten er aan twee kanten enkele acties worden uitgevoerd. Tribe zal eerst een aantal stappen uitvoeren, gevolgd door je systeembeheerder.

Ter voorbereiding aan de acties van de systeembeheerder zal Tribe de DNS waarden voor het nieuwe domein verkrijgen binnen het Google Cloud Platform. De systeembeheerder kan daarna onderstaande aanpassingen doorvoeren.

DNS aanpassingen:

 • Domeincontrole: Maak een TXT of CNAME record aan met de waarden die je hebt ontvangen van Tribe.
 • Doorverwijzing: Maak een CNAME aan op het subdomein die wijst naar ghs.googlehosted.com.

API applicatie toevoegen in Tribe CRM:

 • Klik op Configuratie en vervolgens aan de linkerkant op API onder Administratie.
 • Klik nu op + Applicatie.
 • Geef de applicatie een naam (bijv. White Label Portaal), zet optie Is publiek aan en vul bij Redirect URL de gekozen URL gevolgd door /auth/callback (Dus bijv. https://portaal.klantnaam.nl/auth/callback) en klik op Opslaan.

Er wordt nu een Client ID getoond. Deze moet worden doorgegeven aan Tribe CRM.

Tribe zal daarna de registratie van het domein voltooien binnen het Google Cloud Platform. Nadat het domein is toegevoegd zal automatisch een SSL certificaat worden toegevoegd. Deze wordt ook automatisch vernieuwd.

Functionele inrichting

De CRM coach zal de verdere functionele inrichting uitvoeren. Hiervoor wordt een afspraak ingepland. Zorg ervoor dat je onderstaande zaken voor de datum van de afspraak hebt aangeleverd.

 • De volledige tekst voor de uitnodiging van het portaal.
 • De volledige tekst voor de wachtwoord vergeten e-mail.
 • De afzender naam en e-mailadres.
 • De logo’s voor de inlog- en wachtwoord vergeten pagina.
 • Het favicon voor de website.
 • De nieuwe URL voor het portaal.
 • De vertalingen van de mailteksten indien dit van toepassing is.